Klimasats-prosjekt

Hegra skole – skolebygg med utstrakt bruk av tre

Fylke: Trøndelag
Søker: STJØRDAL KOMMUNE, ETAT TEKNISK DRIFT - ENHET EIENDOM
Tilskudd: 2 050 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2020
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stjørdal kommune har gjennomført flere klimatiltak ved bygging av en ny skole, blant annet ved å bruke klimavennlige materialer og energiløsninger.

Resultater

  • Redusert klimagassutslipp med 44% sammenliknet med et referansebygg.
  • Skolen er bygget med utstrakt bruk av tre etter krav for passivhus.
  • Bygget har energimerke A og er BREEAM sertifisert Very Good.
  • På byggeplassen ble det blant annet brukt fossilfri byggvarme og satt opp elbilladere for ansatte.

Erfaringer

  • Godt samarbeid og god planlegging førte til raskere beslutningsprosesser og reduserte utgifter.
  • Tiltak på byggeplassen er både lønnsømt og reduserer miljøbelastningen.
  • Kommunen vil stille krav om fossilfrie byggeplasser fremover.
  • Det er mye god informasjon i andre Klimasats-prosjekter og på anskaffelser.no
Relevante lenker