Klimasats-prosjekt

Hobøl: etablering av ladepunkter på Knapstad

Fylke: Østfold
Søker: HOBØL KOMMUNE
Tilskudd: 40 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: