Klimasats-prosjekt

Holdningsskapende tiltak: mobilitetsuke i Lørenskog

Prosjektnavn: Holdningsskapende tiltak: mobilitetsuke i Lørenskog
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE AVD PROSJEKT
Tilskudd: 425 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning