Klimasats-prosjekt

Holdningsskapende tiltak: mobilitetsuke i Lørenskog

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE AVD PROSJEKT
Tilskudd: 425 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: