Klimasats-prosjekt

Hovedstasjonen

Fylke: Oslo
Søker: OMSORGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: