Klimasats-prosjekt

Hovedstasjonen

Prosjektnavn: Hovedstasjonen
Fylke: Oslo (N)
Søker: OMSORGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt