Klimasats-prosjekt

Hurtiglader for taxi og tjenestebiler

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND PARKERING/KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 580 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2020
Type tiltak: Drosjer
Tilsagn: