Klimasats-prosjekt

Hurtiglader for taxi og tjenestebiler

Prosjektnavn: Hurtiglader for taxi og tjenestebiler
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND PARKERING/KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 580 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Drosjer