Klimasats-prosjekt

Hydrogenproduksjon fra fornybar energi på Harøya

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: SANDØY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sandøy kommune har kartlagt muligheten for å produsere hydrogen med energi fra vindkraft. Resultatene viser at hydrogenproduksjon vil gi utslippskutt og være økonomisk lønnsomt.

Relevante lenker