Klimasats-prosjekt

Hydrogenproduksjon fra fornybar energi på Harøya

Prosjektnavn: Hydrogenproduksjon fra fornybar energi på Harøya
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: SANDØY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Hydrogen

Sandøy kommune har kartlagt muligheten for å produsere hydrogen med energi fra vindkraft. Resultatene viser at hydrogenproduksjon vil gi utslippskutt og være økonomisk lønnsomt.

Relevante lenker