Klimasats-prosjekt

Hydrogen som energikjelde i Hjelmeland

Fylke: Rogaland
Søker: HJELMELAND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: