Klimasats-prosjekt

Hydrogen som energikjelde i Hjelmeland

Prosjektnavn: Hydrogen som energikjelde i Hjelmeland
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HJELMELAND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Hydrogen