Klimasats-prosjekt

Hydrogendrift hurtigbåt

Fylke: Finnmark
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 351 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: