Klimasats-prosjekt

Hydrogendrift hurtigbåt

Prosjektnavn: Hydrogendrift hurtigbåt
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 351 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Sjøtransport