Klimasats-prosjekt

Idrettshall med klimavennlige materialvalg

Fylke: Agder
Søker: MANDAL KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2019
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Mandal kommune har bygd en idrettshall på Frøysland skole med tilhørende arealer. Bygget består av bærekraftige materialer som massivtre og lavkarbon betong, og har smarte energiløsninger.

Resultater og erfaringer

Prosjektet hadde en målsetning om reduksjon i klimagassutslipp på 40% sammenliknet med et referansebygg, og oppnådde en samlet reduksjon på 49%. Det ble også brukt biobrensel til oppvarming på byggeplassen.

Kommunen har gjort seg flere erfaringer, blant annet at en miljøoppfølgingsplan med tiltak og krav til materialvalg må vedlegges utlysningen og at materialvalg bør avklares tidlig i prosjektet.

Relevante lenker