Klimasats-prosjekt

Idrettshall med klimavennlige materialvalg

Prosjektnavn: Idrettshall med klimavennlige materialvalg
Fylke: Agder (N)
Søker: MANDAL KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass

Mandal kommune har bygd en idrettshall på Frøysland skole med tilhørende arealer. Bygget består av bærekraftige materialer som massivtre og lavkarbon betong, og har smarte energiløsninger.

Resultater og erfaringer

Prosjektet hadde en målsetning om reduksjon i klimagassutslipp på 40% sammenliknet med et referansebygg, og oppnådde en samlet reduksjon på 49%. Det ble også brukt biobrensel til oppvarming på byggeplassen.

Kommunen har gjort seg flere erfaringer, blant annet at en miljøoppfølgingsplan med tiltak og krav til materialvalg må vedlegges utlysningen og at materialvalg bør avklares tidlig i prosjektet.

Relevante lenker