Klimasats-prosjekt

Informasjon- og rådgivningssenter for mobilitet

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 645 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2021
Type tiltak: Elsykkel, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tromsø kommune skulle lage et informasjonssenter for grønn mobilitet for å inspirere befolkingen og bedrifter. Planen var å gi rådgiving og låne ut elsykler, transportsykler og elscootere.

Erfaringer så langt

Av ulike grunner måtte prosjektet endres og reduseres underveis, og høsten 2020 anskaffet kommunen 19 elsykler til tjenestebruk for ansatte. Det tok tid før de ansatte begynte å bruke syklene i særlig grad, og de ble ikke brukt så mye som forventet. Årsakene var flere, men noen grunner var at det er uvant å bruke sykkel som transportmiddel og at el‐syklene opplevdes som for store og tunge av flere ansatte, fram for alt i hjemmetjenesten. I tillegg var det ikke tydelig hvem var ansvarlig for vedlikehold og oppfølging ved behov for reparasjon, skifte dekk (vinterdekk, sommerdekk), samt at avtalen med leverandøren av syklene ikke var godt nok kommunisert med brukerne.

Videre arbeid og anbefalinger

Kommunen har gjennomført en evaluering og gjennomført intervjuer med brukerne. En effekt av tiltaket er at kommunen har oppnådd en bedre forståelse for effektene for klima og helse. Ideen om introdusering av elsykler til de ulike tjenester ble godt mottatt av de ulike ledere. Barrieren til bruk er likevel stor og større enn antatt. Elsyklenes opplevde brukeruvennlige egenskaper og Tromsøs vær/vinterforhold er viktige barrierer, i tillegg til at Tromsø ikke er godt tilrettelagt for syklister. Kommunen vil jobbe videre med å forsøke å øke bruken av el‐syklene. Et av tiltakene her er omplassering til tjenester som er mer interessert i elsykler. Ved framtidige anskaffelser er det nødvendig å anskaffe mer brukervennlige, lettere, mindre sykler. Se flere anbefalinger til anskaffelser i vedlegget under. 

Relevante lenker