Klimasats-prosjekt

Innkjøp av elsykler

Fylke: Nordland
Søker: VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: