Klimasats-prosjekt

Innovativ energimodell i Ydalir

Prosjektnavn: Innovativ energimodell i Ydalir
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ELVERUM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt