Klimasats-prosjekt

Innovativ energimodell i Ydalir

Fylke: Innlandet
Søker: ELVERUM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: