Klimasats-prosjekt

Innovativ stolpelading i boligsoner

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 330 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune / Stavanger parkering KF har i samarbeid med Lyse AS gjennomført et prøveprosjekt for lading av elbiler fra lyktestolper.

Hensikten med prosjektet var å tilrettelegge for elbillading i områder med boligsoneparkering, altså områder med gateparkering hvor beboerne ikke har mulighet til parkering og lading på egen grunn.

Prosjektet benytter infrastruktur fra gatelys for å etablere lading til elbil i trehusbyen i Stavanger. Målet er at en på sikt skal kunne bruke gatelysnettet til elbillading, og at stolpelading kan bli en del av ladetilbudet i Stavanger kommune.

Resultater og erfaringer

  • Det finnes nå ni ladere for stolpelading fordelt på to lokasjoner i Stavanger.
  • Stolpeladingen gir beboere uten biloppstillingsplass mulighet til å lade elbiler på en sikker og lovlig måte. Det vil kunne redusere ulovlig lading via kabler over fortau, som på sin side har utfordringer knyttet til brannfare, ulykker og vedlikehold (snømåking, feiing osv.), samt for forflytningshemmede.
  • Ladeløsningen har vekket interesse fra andre byer, både i inn- og utland.
  • Det ble åpnet for elbillading fra lyktestolper i mai 2019, og prøveprosjektet skal evalueres etter et års tid.
Relevante lenker