Klimasats-prosjekt

Innsamling av landbruksplast

Prosjektnavn: Innsamling av landbruksplast
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Avfall og deponi