Klimasats-prosjekt

Innsamling av landbruksplast

Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 0001
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn: