Klimasats-prosjekt

Installering av ladepunkter, trinn 2

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 1 248 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Okt 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune satser på full elektrifisering av bilparken

Elbilene som allerede er på plass, har blitt så populære at det er stor rift om dem. Hamar kommune hadde i utgangspunktet mål om at hele bilparken på 161 person- og varebiler skulle være elektrifisert innen utgangen av 2021. KOmmunen er godt i gang med å nå målet, og har så lang byttet ut 122 av person- og varebilene sine. Ambisjonen er å bli best i klassen i Mjøsområdet på klimavennlig transport.

Hamar kommune søkte om Klimasats-støtte til 48 ladestasjoner for elbiler i 2016 og ytterligere 96 i 2018. Videre søkte kommunen støtte til merkostnadene for 51 elvarebiler i 2018. Dette bidro til at kommunen kunne begynne å erstatte den fossile bilparken med elektriske person- og varebiler. Til nå har de fått på plass 144 ladepunkter, og målet er full elektrifisering av bilparken. 

– Støtten vi fikk gjorde det mulig for oss å gå fra ønske til handling. En viktig del er selvfølgelig den økonomiske støtten, men så får du også litt press på deg når du får tilsagn på en søknad. Da skal det leveres til gitte tidsfrister, og det har vært en god motivasjon for oss, sier Ole Mattis Furuseth, prosjektlederen for elbilsatsingen i Hamar Kommune.

Satsingen på elektriske varebiler er spesielt viktig, da det i dag fortsatt er få kommuner som har byttet ut fossildrevne varebiler med elektriske.

– Når Miljødirektoratet går god for prosjektet, gir det også en trygghet på at det vi ønsker å satse på er faglig riktig og anbefalt, sier Furuseth.

Lurt å involvere brukerne

Det ligger noen suksesskriterier til grunn for å lykkes med et slikt prosjekt.

– Det er vesentlig med god lederforankring, god informasjon og god brukerinvolvering, sier Furuseth. Han forteller at de blant annet tok brukerne med på råd når de skulle velge hvilke elbiler de skulle satse på. De fikk prøvekjøre forskjellige biler, og deres rangeringer ble tungt vektlagt i anbudsprosessen.

Viktig med opplæring i bruk og lading av elbiler

Etter hvert som de nye bilene kommer på plass, har kommunen høyt fokus på opplæring av de nye elbilsjåførene for å få maksimal uttelling for alle de mulighetene som den nye teknologien gir.  

– Vi har god erfaring med å gi opplæring i bruk og lading av elbil. Økt kunnskap om mulighetene som den nye teknologien tilbyr, påvirker holdningene positivt, sier Furuseth. Han trekker frem programmering av forhåndsvarming av bilene på morgenen som et eksempel.  Kommunen jobber også med å få ned bruk av private biler til tjenestebruk.

– Vi ønsker å øke bevisstheten om alternativene. Trenger man i det hele tatt å kjøre, eller kan møtet tas på Skype? Det mest miljøvennlige er jo å ikke kjøre i det hele tatt, påpeker Furuseth.

Rekkevidden er null problem

Hjemmetjenesten i Hamar kjører ca. 13 000 km i året per bil. De har både korte og lange kjørerturer. Etter hvert som nye elbiler kommer på plass, får kommunen flere og flere biler med lengre rekkevidde.

– I begynnelsen var det en del som var bekymret for rekkevidden til bilene, men nå opplever vi at brukere faktisk foretrekker elbilene også for de lange kjørerutene i hjemmetjenesten, sier Furuseth. Han forteller at 12 mil tur-retur Lillehammer med elbil på vintertid er null problem.

– Det er jo også greit å huske på at man kan stoppe for å lade dersom det skulle være nødvendig, akkurat som vi før stoppet for å fylle bensin, sier Furuseth med et smil.  

Book bil med kommunens kalendersystem

Hamar kommune har innført et opplegg med bilpooler hvor kjøretøyene kan bookes i kommunens kalendersystem på samme måte som et møterom.

– Bilpoolen gjør at flere har tilgang på bilene, og det gir også fleksibilitet med tanke på hvilken type elbil du trenger den dagen, sier Furuseth.

For å bidra til at de ansatte blir enda mer vant med elbilene, og for å redusere bruken av private fossile biler, kan det bli aktuelt å leie ut bilene til de ansatte. Kommunen opplever også at når flere kjører elbil på jobb, er det flere som kjøper elbil privat. Furuseth har jobbet med å finne riktig pris for å gjøre ordningen rimelig og attraktivt.

– Vi vurderer om vi skal tilby utleie av elbilene til de ansatte på kveldstid og i helger. Vi kjører i gang et prøveprosjekt med to av elbilene, avslutter Furuseth.

Podcast om prosjektet

Hør innkjøpsleder Ole Mattis Furuseth i Hamar kommune fortelle om prosjektet i Miljødirektoratets Klimapodcast. 

Relevante lenker