Klimasats-prosjekt

Integrering av sykkeldeling i mobilitetstilbudet

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2021
Type tiltak: Elsykkel, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rogaland fylkeskommune, sammen med 12 kommuner i Rogaland, har testet ut å integrere elektriske bysykler i kollektivtilbudet. Det regionale kollektivselskapet Kolumbus har utviklet tilbudet.

Elsykkel + kollektiv = sant

Målet med prosjektet var å integrere sykkeldeling i et komplett mobilitetstilbud der tilgang til elsykkel er inkludert i kollektivbilletten. Brukerdata bidrar til å skreddersy antallet og plasseringen av syklene, etter som syklene brukes. Med en kombinasjon av kollektiv og elsykkel, kan flere reise miljøvennlig og la bilen stå, noe som er bra for både klima og folkehelsa.

Først i landet med elektriske bysykler

Rogaland var først i landet med elektriske bysykler. Fra 2014 har det vært ca. 200 elsykler i Stavanger, Sandnes og Sola gjennom Bysykkelen AS. Bysykkelen AS eies av de tre kommunene, og Kolombus er partner.

Fylkeskommunen oppdaget barrierer i ordningen som gjorde at få av de kollektivreisende brukte sykkel som en del av sin reise. Ordningen var blant annet vanskelig å bruke, da det var få sykler og utlån ikke var integrert i Kolumbus sin billettapp. Fylkeskommunen og kommunene søkte derfor støtte fra Klimasats for å kunne tilby en kraftig økning i antallet sykler og ladestasjoner.

243 sykler og 486 ladestasjoner

Med støtte fra Klimasats har prosjektet skaffet 243 nye tilpassede sykler og 486 ladestasjoner. Elsyklene er nå også integrert i kollektivbilletten. Det er varierende hvor langt kommunene har kommet med å utplassere og ta i bruk syklene, men syklene er nå tilgjengelige i alle kommunene langs Jærbanen, og på de aller fleste togstasjonene. Mer om fylkeskommunes erfaringer med anbudsprosess og gjennomføring, samt klimaeffekter, finnes i sluttrapporten under.

Tolv minutters videoforedrag om erfaringer i prosjektet

Prosjektets viktigste suksesskriterier, kort oppsummert:

  • god forankring i kommuneledelsen
  • tilstrekkelige ressurser og økonomisk mandat i hver kommune
  • tett samarbeid med kollektivselskap (prosjektleder)
  • avtaler om ansvarsfordeling etter piloten
  • integrere syklene i kollektivselskapets billettapp

Fylkeskommunen trekker også frem at det har vært nyttig med markedsføring, informasjon og faktakampanje.

Ta i bruk elsykkel

Veilederen gir tips til hvordan kommunen eller fylkeskommunen kan bruke elsykler  som klimatiltak, både internt og eksternt overfor innbyggerne. Dere finner eksempler på tiltak, og veiledning til hvordan de kan gjennomføres.