Klimasats-prosjekt

Interkommunalt hydrogennettverk – videreføring

Prosjektnavn: Interkommunalt hydrogennettverk – videreføring
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE V/BUSINESS REGION KRISTIANSAND
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Hydrogen, Nettverk