Klimasats-prosjekt

Interkommunalt hydrogennettverk – videreføring

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE V/BUSINESS REGION KRISTIANSAND
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Feb 2020
Type tiltak: Hydrogen, Nettverk
Søknad:
Tilsagn: