Klimasats-prosjekt

Kartlegging av gassforbrukere i Bergen

Prosjektnavn: Kartlegging av gassforbrukere i Bergen
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE VED KLIMASEKSJONEN
Tilskudd: 85 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Energi, Forprosjekt

Bergen kommune har som mål om å bli fossilfri innen 2030 og skal fase ut bruken av gass. I prosjektet har kommunen kartlagt gassforbruket i Bergen, og har økt kompetansen på andre oppvarmingsløsninger.