Klimasats-prosjekt

Kartlegging av gassforbrukere i Bergen

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE VED KLIMASEKSJONEN
Tilskudd: 85 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Apr 2022
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune har som mål om å bli fossilfri innen 2030 og skal fase ut bruken av gass. I prosjektet har kommunen kartlagt gassforbruket i Bergen, og har økt kompetansen på andre oppvarmingsløsninger.