Klimasats-prosjekt

Kartlegging for en nasjonal biogassinfrastruktur

Prosjektnavn: Kartlegging for en nasjonal biogassinfrastruktur
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt