Klimasats-prosjekt

Kjøp av elvarebil til avløpstjenesten

Fylke: Agder
Søker: IVELAND KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: