Klimasats-prosjekt

Kjøp av klimavennlige maskiner og driftbygg

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE GRAVFERDSETATEN
Tilskudd: 340 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ved Gravferdsetaten søkte om støtte til å bytte ut to dieseltraktorer og flere bensingresstrimmere med elektriske varianter. 

Midlene ble ikke brukt

Prosjektet ble ikke gjennomført som planlagt, og ble dessverre avlyst.