Klimasats-prosjekt

Kjøp av klimavennlige maskiner og driftbygg

Prosjektnavn: Kjøp av klimavennlige maskiner og driftbygg
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE GRAVFERDSETATEN
Tilskudd: 340 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy