Klimasats-prosjekt

Klima-, energi- og miljøløsninger i ny barnehage

Prosjektnavn: Klima-, energi- og miljøløsninger i ny barnehage
Fylke: Viken (N)
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt