Klimasats-prosjekt

Klima-, energi- og miljøløsninger i ny barnehage

Fylke: Østfold
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: