Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen

Fylke: Agder
Søker: MANDAL KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: