Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen

Prosjektnavn: Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen
Fylke: Agder (N)
Søker: MANDAL KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Nettverk