Klimasats-prosjekt

Klima Østfold

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: