Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøs ny brannstasjon

Prosjektnavn: Klimaambisiøs ny brannstasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: SØRUM KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt