Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøs ny brannstasjon

Fylke: Akershus
Søker: SØRUM KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: