Klimasats-prosjekt

Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal

Fylke: Innlandet
Søker: STOR-ELVDAL KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: