Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende planlegging av ny vgs. i Ski

Prosjektnavn: Klimagassreduserende planlegging av ny vgs. i Ski
Fylke: Viken (N)
Søker: AFK EIENDOM FKF
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg