Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende planlegging av ny vgs. i Ski

Fylke: Akershus
Søker: AFK EIENDOM FKF
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: