Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende tiltak – brannstasjon

Prosjektnavn: Klimagassreduserende tiltak – brannstasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: HURUM KOMMUNE V/ SMART INNOVATION NORWAY AS
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt