Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende tiltak – brannstasjon

Fylke: Akershus
Søker: HURUM KOMMUNE V/ SMART INNOVATION NORWAY AS
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: