Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende tiltak i landbruket

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn: