Klimasats-prosjekt

Klimagassreduserende tiltak i landbruket

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 0001
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn: