Klimasats-prosjekt

Klimakompetanse i arealplanlegging i Trøndelag

Prosjektnavn: Klimakompetanse i arealplanlegging i Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 475 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging