Klimasats-prosjekt

Klimakompetanse i arealplanlegging i Trøndelag

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 475 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jul 2020
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: