Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn

Fylke: Rogaland (N)
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: