Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn

Prosjektnavn: Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn
Fylke: Rogaland (N)
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Nettverk