Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Hedemarken

Fylke: Innlandet
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: