Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: