Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nord-Norge

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: