Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nord-Norge

Prosjektnavn: Klimanettverk Nord-Norge
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Nettverk