Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nordmøre

Prosjektnavn: Klimanettverk Nordmøre
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: KRISTIANSUND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Nettverk