Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Agder

Prosjektnavn: Klimapartnere Agder
Fylke: Agder (N)
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Nettverk