Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Agder

Fylke: Agder
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Nettverk
Søknad:
Tilsagn: