Klimasats-prosjekt

Klimapartnere i Rogaland

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn: