Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Innlandet

Fylke: Innlandet
Søker: OPPLANDFYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: