Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Innlandet

Prosjektnavn: Klimapartnere Innlandet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: OPPLANDFYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet