Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Trøndelag

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn: