Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Trøndelag

Prosjektnavn: Klimapartnere Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet