Klimasats-prosjekt

Klimapositivt hytteliv på Lygna – prototyphyttetun

Fylke: Innlandet
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2018 - Des 2020
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: