Klimasats-prosjekt

Klimasats for Aksdal

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Apr 2021
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

I forbindelse med utviklingen av Aksdal, har Tysvær kommune utredet og planlagt flere tiltak som reduserer klimagassutslipp fra transport.

Fra bil og parkering til fortetting, sykkel og gange?

Det meste av dagens Aksdal ble planlagt og bygd for over 30 år siden, og da på bilens premisser. Aksdal sentrum har blant annet mange store åpne parkeringsplasser rundt enkeltstående bygg. Kommunen har nå ambisjoner om å bygge tettere og høyere, samtidig som at de vil stille krav om miljø- og klimatiltak.

Grundig kunnskapsgrunnlag

En rekke dokumenter er utarbeidet for å endre areal- og transportplanleggingen i Aksdal. Ikke alt er gjennomført direkte med Klimasats-midler, men prosjektene henger tett sammen. Kommunen har blant annet jobbet med:

  • områdeplan for Aksdal
  • mulighetsstudie "Landsbyen Aksdal 2050"
  • parkeringsstrategi og regulering
  • gang- og sykkelvei mellom Aksdal og Frakkagjerd
  • energiforsyning i Aksdal
  • ladeinfrastruktur i Aksdal
  • ny kollektivterminal i Aksdal

Les mer i rapporten fra kommunen. 

Webinar om areal- og transportplanlegging