Klimasats-prosjekt

Klimasats til og fra Evenes flyplass

Prosjektnavn: Klimasats til og fra Evenes flyplass
Fylke: Nordland (N)
Søker: EVENES KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Reisevaner