Klimasats-prosjekt

Klimasats til og fra Evenes flyplass

Fylke: Nordland
Søker: EVENES KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 1900
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: