Klimasats-prosjekt

Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Prosjektnavn: Klimavennlig areal- og transportplanlegging
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel, Transportplanlegging

Horten kommune satser på grønn mobilitet, og har planlagt og kjøpt et sykkelhotell som skal stå på torget i Horten. Sykkelhotellet ble åpnet mai 2021. 

Relevante lenker