Klimasats-prosjekt

Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2021
Type tiltak: Sykkel, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Horten kommune satser på grønn mobilitet, og har planlagt og kjøpt et sykkelhotell som skal stå på torget i Horten. Sykkelhotellet ble åpnet mai 2021. 

Relevante lenker