Klimasats-prosjekt

Klimavennlig byggeri

Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 1900
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: