Klimasats-prosjekt

Klimavennlig fortettingsstrategi for Halden

Prosjektnavn: Klimavennlig fortettingsstrategi for Halden
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging