Klimasats-prosjekt

Klimavennlig fortettingsstrategi for Halden

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: