Klimasats-prosjekt

Klimavennlig næringsbygg, Killingmo næringsområde

Fylke: Akershus
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Når Aurskog‐Høland kommune er byggherre, ønsker de å bygge så klimavennlige bygg som mulig innenfor prosjektets økonomiske rammer.

Kommunen har fersk erfaring fra byggingen av nye Bjørkelangen skole, som er det største byggeprosjektet i kommunens historie med skolebygg, kulturskole og kultursal. Klimagassregnskapet for material- og energibruk ved den nye skolen viser en utslippsreduksjon på 42 prosent sammenliknet med referansebygget.

Nå ønsker kommunen å gjøre det til "standard" å utrede klimavennlige løsninger allerede på skisse- og utredningsstadiet i nye byggeprosjekter.

Nøkkelen til et godt byggeprosjekt er en god bestilling

Ifølge miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng er gode forstudier og forprosjekter alfa og omega dersom målet er å få til klimavennlige bygg til en gunstig pris.

- Nøkkelen til et godt byggeprosjekt er en god bestilling. Jo bedre du gjør forarbeidet, jo større er sjansen for å få til byggeprosjekter som både er klimavennlige og innenfor budsjettet. Det blir mye rimeligere når klimatiltak planlegges inn helt fra starten av, sier Østreng.

Utredninger om klimaeffekt og kostnader forbundet med konkrete klimatiltak er foreløpig ikke standard i for‐ og skisseprosjekter som utføres av arkitekt, sammen med diverse konsulenter.

- Det er derfor avgjørende at byggherren er bevisst på konkrete og effektive klimatiltak, og gir arkitekten bestillinger på hvilke utredninger som skal gjøres i en for‐ og skisseperiode. På den måten sikrer byggherren innholdet i et for‐ og skisseprosjekt, som er selve grunnlaget for anbudsdokumentene for totalentreprisen for byggingen, utdyper han.

Killingmo næringsområde

Killingmo næringsområde skal utvikles de neste årene. I forprosjekt og skissefasen ønsker kommunen å hjelpe den første utbyggeren på næringsområdet med å utrede løsninger for:

  • tre i bærende konstruksjoner
  • bioenergi (vannbårent varmesystem) (kopling til flisfyringsanlegg er aktuelt å vurdere spesielt)
  • solenergi (etablering av et solcelleanlegg er spesielt aktuelt å vurdere)
  • bruk av lavkarbon betong
  • bruk av resirkulert stål
  • bruk av lavkarbon asfalt (p‐plass, etc.)

Målet er å gjøre det enkelt for entreprenører og arkitekter å bake inn klimatiltak allerede fra skissestadiet. Samtidig skal det synliggjøres at disse løsningene ofte er prisgunstige sammenlignet med alternativene. "Malen" fra det det første næringsbygget på Killingmo kan brukes av de neste utbyggerne på næringsområdet.

Løken barnehage

Kommunen er også i ferd med å bygge Løken barnehage som etter planen skal stå ferdig i 2019. I forprosjektet vil de blant annet utrede bruk av trematerialer, vannbåren varme, energi fra solceller, bruk av lavkarbon betong, bruk av resirkulert stål og bruk av lavkarbon asfalt.

Ole Christian Østreng mener erfaringene fra Aurskog-Høland er overførbare til andre kommuner.

- Vi har fått en god del erfaring med å være helt konkrete på hva vi forventer av tilbydere. Mange kommuner har formuleringer om dette i sine klimaplaner, men det er vesentlig å gjøre dette så konkret og operasjonelt som mulig, sier Østreng.

Han sier at kommunen gladelig deler av sine erfaringer til andre kommuner som skal gjennomføre tilsvarende byggeprosjekter.

Støtte fra Klimasats

Aurskog-Høland har mottatt støtte til forprosjekter både på Killingmo næringsområde og Løken barnehage. Midlene skal bidra til å dekke kostnadene ved å gjøre ekstra utredninger tidlig i prosessen.