Klimasats-prosjekt

Klimavennlig ny Løken barnehage

Prosjektnavn: Klimavennlig ny Løken barnehage
Fylke: Viken (N)
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt