Klimasats-prosjekt

Klimavennlig ny Løken barnehage

Fylke: Akershus
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: