Klimasats-prosjekt

Klimavennlig skogbruksplan for kommuneskogen

Prosjektnavn: Klimavennlig skogbruksplan for kommuneskogen
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Landbruk og skog

Frogn kommune skulle lage en mer klimavennlig skogbruksplan. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker