Klimasats-prosjekt

Klimavennlig skogbruksplan for kommuneskogen

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Frogn kommune skulle lage en mer klimavennlig skogbruksplan. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker