Klimasats-prosjekt

Klimavennlig tettstedsutvikling

Fylke: Akershus
Søker: ENEBAKK KOMMUNE, AVDELING FOR TEKNIKK OG SAMFUNN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2021
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Enebakk kommunehar gjort et større arbeid for å åpne for fortetting i 16 gamle reguleringsplaner for sine tre tettsteder. Gjennomgående arbeid med fortetting gir mulighet for reduserte utslipp. 

Kommunen har ferdigbehandlet og endret åtte planer.  Endring av grad av utnytting og type bebyggelse har blitt endret ut ifra områdenes nærhet til ulike servicefunksjoner og kollektivtransport. Sentrale områder har fått høy grad av utnyttelse og mulighet for å bygge mer konsentrert. Andre planer er det planlagt en ordinær reguleringsplanprosess for å legge til rette for mer konsentrert bebyggelse i enkelte områder innenfor disse planene. Noen av planene viste seg å lite muligheter for fortetting og ble avsluttet. Og andre eldre reguleringsplaner var såpass gamle at kommunen bestemte seg for en vanlig planprosess på grunn av nye krav om analyser og undersøkelser.

Kommunen har oppnådd å få oppdaterte reguleringsplaner som legger til rette for mer klimavennlig utvikling i sentrumsnære områder.