Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – elsykler til ansatte

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: HITRA KOMMUNE
Tilskudd: 177 500
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 0001
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: