Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport – elsykler til ansatte

Prosjektnavn: Klimavennlig transport – elsykler til ansatte
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: HITRA KOMMUNE
Tilskudd: 177 500
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel